Αυτό το web site σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των κοινοτήτων των μεταναστών στην Ευρώπη.
Περιλαμβάνει χρήσιμο υλικό για την εκπαίδευσή τους σε οικονομικά θέματα, παραδείγματα καλών πρακτικών, επαφές, δίκτυα και στοιχεία στις γλώσσες των εταίρων για μετανάστες και το ευρύτερο κοινό.
Απευθυνόμαστε όχι μόνο σε μετανάστες, αλλά και σε επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα, εκπαιδευτές ενηλίκων, καθηγητές γλωσσών και κάθε ενδιαφερόμενο.
Το web site δημιουργήθηκε για να αποτελέσει πηγή χρήσιμων πληροφοριών σε οικονομικά θέματα και εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Οργανώθηκε έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

ΜΑΘΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει μαθησιακά εργαλεία: Χρήσιμες φράσεις και παρομοιώσεις. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «Υλικό για Μετανάστες» και συγκεκριμένες πληροφορίες ανά χώρα που αφορούν οικονομικές υπηρεσίες και συναλλαγές, εργασιακά θέματα, κοινωνικές παροχές, τραπεζικά θέματα, μετατροπές και μεταφορές χρημάτων.
Αυτή η δράση εξυπηρετεί τους μετανάστες παραθέτοντας φράσεις κοινωνικής επιβίωσης και γενικές πληροφορίες για τοπικές συνήθειες και πρακτικές.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματίες που συνεργάζονται με μετανάστες στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, εκπαιδευτές ενηλίκων και καθηγητές γλωσσών. Το διαθέσιμο υλικό περιέχει «Υλικό για την εκπαίδευση Μεταναστών σε γλωσσικά θέματα γύρω από την οικονομία», καθώς και πρόγραμμα οργάνωσης σεμιναρίων για μετανάστες. Videos και παραδείγματα για την υλοποίηση της εκπαίδευσης εγγυώνται την καλύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας που υποστηρίζει τη διαδικασία.

ΜΑΘΕ ΑΠΟ ΚΑΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παραδείγματα καλής πρακτικής είναι μία χρήσιμη πηγή πληροφόρησης, τόσο για εκείνους που έχουν μεταναστεύσει, όσο και για εκείνους που σχεδιάζουν να μεταναστεύσουν. Επίσης υπάρχουν περιλήψεις παραδειγμάτων καλής πρακτικής στις διάφορες γλώσσες.

ΦΕΡΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Οι εκπρόσωποι των μεταναστών είναι χρήσιμη πηγή για μετανάστες και μελλοντικούς μετανάστες. Τρόποι επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των μεταναστών υπάρχουν στον κατάλογο αυτό.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΥ

Ο κατάλογος των links παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για άλλα σχέδια που υλοποιήθηκαν, οικονομικούς οργανισμούς, κοινότητες μεταναστών, σχετικά sites στο Internet και άλλες πηγές χρήσιμες σε μετανάστες και σε ασχολούμενους με αυτούς.