Deze website is ontwikkeld om aan de behoeften van de migrantengemeenschappen in Europa te voldoen. Het bevat nuttig les- en trainingsmateriaal, financiële informatie, praktijkvoorbeelden, contacten, netwerken, links en informatie in de talen van de partnerlanden bedoeld voor migranten en het bredere publiek. Onze belangrijkste doelgroepen zijn niet alleen migranten, maar ook professionals die werken met migranten in het onderwijs en op sociaal gebied, onderwijzers in het volwassenenonderwijs, leraren van vreemde talen en het algemene publiek. Deze website is een database met nuttige informatie over financiële kwesties en van les- en trainingsmaterialen voor zowel zelfstudie als voor educatieve doeleinden. Het is bedoeld om aan al uw behoeftes op dit gebied te voldoen.

LEER ZELFSTANDIG!

In het gedeelte ‘Lesmateriaal’ vindt u handige zinnen en dialogen. Bovendien is er divers lesmateriaal te downloaden: 'Migrant Integration Kit'; land specifieke tips met betrekking tot financiële diensten en vormen; werk gerelateerde problemen, sociaal financiële voordelen, algemene informatie over bankieren, uitwisseling en overdracht. Dit hoofdstuk voorziet migranten van nuttige woorden en zinnen, en wat informatie over relevante lokale gewoonten en gebruiken.

 

EMPOWER MIGRANTEN!

Het trainingsmateriaal bevat nuttig materiaal voor professionals die werken met migranten op sociaal vlak, onderwijzers van volwassenenonderwijs en leraren van vreemde talen. In deze rubriek vindt u 'Materialen voor training van migranten op het gebied van financiële taalvaardigheid', een methodiek om workshops voor migranten te organiseren. Video's en voorbeelden van trainingen helpen u de materialen en de methodologie beter te begrijpen.

LEREN VAN PRAKTIJKVOORBEELDEN!

Het gedeelte ‘Praktijkvoorbeelden’ bevat praktijkvoorbeelden uit alle partnerlanden. Er worden trainingen getoond die uitgevoerd zijn in Ngo’s, financiële, educatieve en maatschappelijke instellingen. Bovendien zijn er samenvattingen van praktijkvoorbeelden in verschillende talen beschikbaar.

KENNISMAKEN MET SOCIALE NETWERKEN MIGRANTEN!

Het gedeelte ‘Migranten vertegenwoordigers’ is een zeer waardevolle bron voor zowel migranten die in de respectievelijke landen wonen als voor diegenen die van plan zijn om te emigreren. In dit gedeelte zijn contactgegevens van de vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen in de verschillende landen opgenomen.

 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Het gedeelte met de links bevat nuttige informatie over andere internationale projecten en netwerken op het gebied van talen en integratie, financiële instellingen, woordenboeken, migrantengemeenschappen, onderzoekscentra – onmisbare bronnen voor zowel migranten als voor professionals die met migranten werken.