Acest site a fost conceput să întâmpine nevoile comunităţilor de imigranţi. Cuprinde resurse utile de învăţare, materiale de training, informaţii financiare, exemple de bune practici, contacte, reţele, link-uri şi date informative, disponibile în mai multe limbi, pentru a fi cât mai accesibile publicului larg. Grupurile noastre vizate nu sunt doar cetăţenii imigranţi, ci şi experţii din domeniul educaţiei sau social care lucrează cu cetăţenii imigranţi şi în general publicului larg care abordează problematica integrării acestora. Site-ul este creat ca o bază de date cu informaţii financiare utile şi resurse de învăţare atât pentru studiul individual, cât şi pentru activităţi de formare. Este organizat să îndeplinească nevoile dumneavoastră.

ÎNVAŢĂ PE CONT PROPRIU!

Secţiunea Materiale pentru învăţare oferă instrumente pentru studiul limbilor: terminologie şi dialoguri şi scenario. Mai mult de atât, poate fi descărcat ‘Kit-ul pentru integrarea imigranţilor’ şi informaţiile utile specific domeniului financiar, formulare şi servicii finaciare, aspect legate de locuri de muncă, probleme legate de beneficiile sociale, aspecte bancare generale, schimburi și transferuri. Această secțiune echipează cetăţenii imigranți cu obiceiurile şi practicile locale şi cu limbajul şi contextele sociale de supraviețuire în noua societate.

DEŢINE COMPETENŢELE!

Secţiunea Materiale pentru învăţare oferă materiale utile pentru profesioniștii din domeniul social și educațional, educația adulților și profesori de limbi străine care lucrează cu imigranții. În cadrul acestei secţiuni pot fi descărcate: ‘Materiale pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice‘ şi metodologia pentru organizarea activităţilor de formare pentru imigranţi. Filmuleţele şi exemplele de implementare a activităţilor de formare garantează o mai bună înţelegere a utilizării materialelor şi metodologiei.

ÎNVAȚĂ DIN PRACTICĂ!

Secţiunea pentru modele de bune practice include exemple de activităţi model din ţările partenere. Activităţi de formare sau activităţi suport desfăşurate de NGO-uri sau instituţii finaciare, educaţionale şi sociale. În plus aveţi acces la rezumate ale acestor practice model în diferite limbi.

CONECTEAZĂ-TE LA REȚELELE SOCIALE ALE IMIGRANȚILOR!

Secţiunea Reprezentanţilor Comunităţilor de Imigranţi este o resursă foarte valoroasă atât pentru cetăţenii care deja au emigrat, cât şi pentru cei care doresc să emigreze. În această secţiune pot fi identificate contacte ale diferitor reprezentanţi ai comunităţilor de imigranţi care pot deveni un sprijin pentru tine.

SATISFACEŢI-VĂ CURIOZITATEA!

Secţiunea pentru link-uri oferă informaţii utile despre varii proiecte internationale şi reţele pe tematici cum ar fi, dezvoltarea lingvistică, integrare, formare, informaţii despre dicţionare, comunităţi de imigranţi, studii sau alte resurse utile atât pentru imigranţi, cît şi pentru cei care lucrează în domeniul integrării.